Δυνατότητες - Κάλυψη Δαπανών

Οι δαπάνες της υγειονομικής περίθαλψης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου ή της Φοιτητικής Λέσχης.

H υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών περιλαμβάνει:

 • ιατρική εξέταση
 • νοσοκομειακή εξέταση
 • φαρμακευτική περίθαλψη
 • παρακλινικές εξετάσεις
 • εξέταση στο σπίτι
 • τοκετούς
 • φυσιοθεραπεία
 • οδοντιατρική περίθαλψη
 • ορθοπεδικά είδη.

Δεν καλύπτονται οι δαπάνες για:

 • διορθωτικούς φακούς ακριβότερους των 8,80€ & φακούς επαφής ακριβότερους των 29,35€
 • σκελετό γυαλιών για ποσό μεγαλύτερο των 16,42€
 • αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμου
 • ιατρικά εργαλεία και όργανα
 • πλαστικές εγχειρήσεις
 • ακουστικά βαρηκοΐας
 • στοιχειώδη φάρμακα
 • λουτροθεραπείες
 • καλλυντικά

Βιβλιάριο Περίθαλψης
Κάθε φοιτητής μπορεί να είναι κάτοχος του ατομικού βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης.
Tο βιβλιάριο χορηγείται στο φοιτητή με αίτησή του στη Γραμματεία του Τμήματος και εφόσον αυτός δεν έχει επιλέξει άλλον Ασφαλιστικό Φορέα. Σε περίπτωση απώλειας του βιβλιαρίου είναι δυνατή η αντικατάσταση του σε 2 μήνες. Η ισχύς του βιβλιαρίου ανανεώνεται κάθε χρόνο από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Εκλογή Ασφαλιστικού Φορέα
Σε περίπτωση που ο φοιτητής δικαιούται άμεσα ή έμμεσα περίθαλψη από άλλον ασφαλιστικό Φορέα, μπορεί να επιλέξει τον ασφαλιστικό Φορέα που προτιμά κάθε φορά με Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλει στο Πανεπιστήμιο. Τότε η δαπάνη θα βαρύνει τον ασφαλιστικό Φορέα που έχει επιλέξει ο φοιτητής.
Σε περίπτωση που ο ασφαλιστικός Φορέας καλύπτει μόνο τη νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή μέρος της δαπάνης νοσηλείας, το Πανεπιστήμιο ή η Φοιτητική Λέσχη καλύπτει την υπόλοιπη δαπάνη.