Διεθνής Εμπειρία

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΕΝΩΣΕΙΣ & ΔΙΚΤΥΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Το ΑΠΘ είναι μέλος σε Διεθνείς Οργανισμούς,  Δίκτυα Πανεπιστημίων και Ενώσεις Φοιτητών
s: auth.gr/networks

 
IAESTE
Η IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) είναι ένα μη κερδοσκοπικό πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών τεχνικών κλάδων. Στην τοπική επιτροπή της IAESTE τα μέλη της εργάζονται οικειοθελώς.
τ: 2310 995829
e:iaestethessaloniki@gmail.com
s: iaeste.org
f: IAESTE Thessaloniki
 
AIESEC
Η AIESEC είναι διεθνής μη κυβερνητικός οργανισμός, αποκλειστικά διοικούμενος από φοιτητές, μη κερδοσκοπικός, μη κομματικός, εθελοντικός και εκπαιδευτικός. Κύρια δραστηριότητά της είναι το Πρόγραμμα Διεθνούς Πρακτικής Άσκησης. Ουσιαστικά πρόκειται για τη δυνατότητα που παρέχεται σε φοιτητές και πρόσφατους πτυχιούχους (μέχρι 3 χρόνια από την απόκτηση πτυχίου είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο) να ζήσουν και να εργαστούν σε μια από χώρες που απαρτίζουν το δίκτυο της AIESEC, για ένα χρονικό διάστημα από 6 εβδομάδες έως 1 χρόνο.
e: auth.gr@aiesec.net
s: www.aiesec.gr
 
AEGEE
AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe - European Students' Forum) είναι μια εθελοντική, πολιτικά ανεξάρτητη και μη κερδοσκοπική οργάνωση, ανοικτή σε φοιτητές όλων των Σχολών.
Οι βασικές δραστηριότητές της είναι:
Μεγάλης κλίμακας προγράμματα (projects), Θερινά Πανεπιστήμια (Summer Universities), η πιο δημοφιλής και επιτυχημένη εκδήλωση της AEGEE, Συνέδρια πάνω σε κάθε είδους θέμα με τη συμμετοχή φοιτητών και επιστημόνων.
e: aegee-thess@hotmail.com
s: www.aegee-thess.gr
 
UNESCO YOUTH CLUB OF THESSALONIKI
Ο Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, είναι μια τοπική μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση νεολαίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Δραστηριοποιείται σε πρωτοβουλίες για νέους ηλικίας από 15 - 35 ετών και αναπτύσσει δράσεις σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Έχει μεγάλη συμμετοχή σε δράσεις των προγραμμάτων «Νεολαία», «Νεολαία σε Δράση», «INTERREG», «EuroMED».
s: unescoyouth.gr
f: UNESCO.Youth.Club.Thessaloniki

 
ESN
Το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus ΑΠΘ (ESN AUTh) ιδρύθηκε το 2009 μετά από πρόσκληση του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΑΠΘ και αποτελεί μέλος Διεθνούς Δικτύου ESN από τον Μάρτιο του 2010. Τα μέλη του είναι φοιτητές που έχουν κάνει χρήση του προγράμματος.
Στόχος του είναι η καλύτερη προσαρμογή των νεοεισερχόμενων σ' αυτό φοιτητών.
s: auth.esngreece.gr
f: ESNAUTH