Χρειάζομαι Συμβουλές

ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μπορείς να απευθύνεσαι στο Τμήμα Σπουδών για θέματα φοίτησης ή άλλες απορίες σου. Το Τμήμα Σπουδών συγκεντρώνει τα κάθε φύσεως σχετικά νομοθετήματα, αποφάσεις και εγκυκλίους.
τ: 2310 996770
e: dps@auth.gr
s: dps.auth.gr