Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο (e-University) 2

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (e-University) (2)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: στη διεύθυνση https://webmail.auth.gr μπορείς να διαβάσεις τα μηνύματα που απευθύνονται στον ιδρυματικό σου λογαριασμό (από τη Γραμματεία ή τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών σου) και χρήσιμες ανακοινώσεις του Πανεπιστημίου στη θυρίδα Auth Mail News.

Λογισμικό: εμπορικό λογισμικό όπως της Microsoft, το SPSS κ.α. διατίθεται δωρεάν για ακαδημαϊκούς ή ερευνητικούς σκοπούς

Πληροφορίες - Εξυπηρέτηση χρηστών

Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

Αναγνωστήριο Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ

Τ : 2310 999000

Ε: support@auth.gr (τεχνική βοήθεια)  

abuse@auth.gr (αναφορά κακόβουλων/παραπλανητικών μηνυμάτων)

url: https://it.auth.gr/el/users/students

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ προσφέρει, μέσω του καταλόγου της, πρόσβαση σε 1.500.000 βιβλία, έντυπα και ηλεκτρονικά, 16.000 ηλεκτρονικά περιοδικά -συνδρομές του ΑΠΘ και του Συνδέσμου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - και 36 βάσεις βιβλιογραφικής αναζήτησης.

Οι αρχειακές της συλλογές δίνουν πρόσβαση σε 4.680.000 ψηφιοποιημένες σελίδες βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, διδακτορικών διατριβών, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών εργασιών, επιστημονικών δημοσιεύσεων

Διαθέτει

- Υπηρεσία Εκπαίδευσης Χρηστών , η οποία οργανώνει σεμινάρια κατόπιν συνεργασίας με διδάσκοντες των Σχολών και Τμημάτων του πανεπιστημίου ή με ομάδες φοιτητών

- Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Online

Στον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης υπάρχουν πληροφορίες για την τοποθεσία, το ωράριο λειτουργίας και τις εξειδικευμένες πηγές τόσο της Κεντρικής όσο και των Περιφερειακών Βιβλιοθηκών

 

Τ: 2310 995390

Ε: onlinereference@lib.auth.gr

Url: http://www.lib.auth.gr