Φοιτητική κινητικότητα....

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ERASMUS)
Η Δράση του προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης επιχορηγεί την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε Χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, καθώς και σε χώρες Εταίρους του Προγράμματος, μέσω της δράσης Erasmus+ International.
Μέσω της Κινητικότητας οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και προσόντα, τα οποία συμβάλουν στη προσωπική τους ανάπτυξη.
Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές

  • να βελτιώσουν τις γλωσσικές ικανότητές τους,
  • να αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες,
  • να εξελιχθούν σε πολίτες της Ευρώπης,
  • ενώ επιπλέον οι φοιτητές που μετακινούνται για πρακτική άσκηση μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε επιχείρηση /οργανισμό του εξωτερικού.

Τμήμα Ευρωπαϊκών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
τ: 2310 995169, 995438, 991336
f: 2310 995292
e: erasmus-outgoing@auth.gr
s: www.eurep.auth.gr
 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Στο πλαίσιο των Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ., με Ιδρύματα του εξωτερικού, πραγματοποιούνται αμοιβαίες κινητικότητες φοιτητών, για περιορισμένο χρονικό διάστημα (από ένα εξάμηνο έως και δύο έτη, ανάλογα με τη Συμφωνία), συνήθως με παροχή υποτροφίας από το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο.
Παράλληλα, συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια παρέχουν υποτροφίες, που καλύπτουν δαπάνες φοίτησης και διαμονής, για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων γλώσσας και πολιτισμού (π.χ. σερβικής, ρουμανικής κ.ά.).
 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
τ: 2310 996742, 995307, 991605
e: http://internat-rel@auth.gr
s: international-relations.auth.gr