Υποτροφίες

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΘ

1. Πρόγραμμα Κατασκήνωσης
Το Γραφείο Κατασκήνωσης της Καλάνδρας κάθε χρόνο ανακοινώνει (Μάιο) τη δυνατότητα να ασχοληθείς στην καλοκαιρινή κατασκήνωση του ΑΠΘ
Γραφείο 9, Ισόγειο Κτιρίου Διοίκησης
s: camping.auth.gr

 

2. Κυλικεία ΑΠΘ
Κατά διαστήματα προκηρύσσονται θέσης απασχόλησης στα κυλικεία του πανεπιστημίου.
Σχετικές προσκλήσεις ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα eadp.ad.auth.gr
τ: 2310995283