Χρειάζομαι Χρήματα! (2)

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΘ
1. Πρόγραμμα Κατασκήνωσης
Το Γραφείο Κατασκήνωσης της Καλάνδρας κάθε χρόνο ανακοινώνει (Μάιο) τη δυνατότητα να ασχοληθείς στην καλοκαιρινή κατασκήνωση του ΑΠΘ
Γραφείο 9, Ισόγειο Κτιρίου Διοίκησης
s: camping.auth.gr

 
2. Αγρόκτημα ΑΠΘ
Οι φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας έχουν τη δυνατότητα να απασχολούνται για 3 μήνες στους αστικούς βιολογικούς κήπους στο Αγρόκτημα.
τ: 2310 998845, 998683
 
3. Κυλικεία ΑΠΘ
Κατά διαστήματα προκηρύσσονται θέσης απασχόλησης στα κυλικεία του πανεπιστημίου.
Σχετικές προσκλήσεις ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα eadp.ad.auth.gr
τ: 2310995283