Μάθε παιδί μου μια ξένη γλώσσα...

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Οι φοιτητές/τριες όλων των Σχολών/Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα αγγλικής, γερμανικής, γαλλικής και ιταλικής γλώσσας που προσφέρονται από το ΚΔΞΓ, στο εξής πλαίσιο:

  • Μαθήματα ξένης γλώσσας (αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά) για ειδικούς/ακαδημαϊκούς σκοπούς σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του κάθε Τμήματος/Σχολής. Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν από 1 μέχρι και 6 εξάμηνα, είναι υποχρεωτικά, επιλεγόμενα ή ελεύθερα επιλεγόμενα, και πιστώνονται ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων με πιστωτικές μονάδες (ECTS).
  • Ειδικά Διατμηματικά μαθήματα - μετά από σύμφωνη απόφαση της Συγκλήτου- στο πλαίσιο της δια βίου εκμάθησης ξένων γλωσσών. Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης από το ΚΔΞΓ και απευθύνονται αποκλειστικά σε φοιτητές/τριες του Α.Π.Θ. Οι θεματικές, η διάρκεια και οι όροι συμμετοχής γίνονται κατόπιν έγκρισης του ΔΣ του ΚΔΞΓ.

τ: 2310 995165
e: info@lance.auth.gr
s: www.lance.auth.gr

 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Προσφέρει μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, σε αλλοδαπούς και ομογενείς.
Διοργανώνει εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού επάρκειας στην ελληνική γλώσσα,
απαραίτητο δικαιολογητικό για την εισαγωγή των αλλοδαπών στην ανώτατη εκπαίδευση.
Επιπλέον, διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια και προσφέρει ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, οι οποίοι διδάσκουν ή επιθυμούν να διδάξουν τη νέα ελληνική ως δεύτερη /ξένη γλώσσα.
τ: 2310 997576, 997572, 997571
e: school-mg@lit.auth.gr
s: www.smg.auth.gr