Μάθε παιδί μου μια ξένη γλώσσα...

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Οι φοιτητές/τριες όλων των Σχολών/Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας μπορούν να παρακολουθούν δωρεάν μαθήματα ξένων γλωσσών (αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά), ως εξής:

  • Για ειδικούς/ακαδημαϊκούς σκοπούς: προσφέρονται σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του κάθε Τμήματος/Σχολής, από 1 μέχρι και 6 εξάμηνα, μπορεί να είναι υποχρεωτικά, επιλεγόμενα ή ελεύθερα επιλεγόμενα και παρέχουν πιστωτικές μονάδες (ECTS).
  • Ως Ειδικά Διατμηματικά Μαθήματα, στο πλαίσιο της δια βίου εκμάθησης ξένων γλωσσών. Οι θεματικές, η διάρκεια και οι όροι συμμετοχής καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου και προσφέρονται εφόσον υπάρξει σχετική απόφαση Συγκλήτου.

τ: 2310 995165
e: info@lance.auth.gr
s: www.lance.auth.gr

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ

Αποτελεί κοινοπραξία του ΑΠΘ, του Πανεπιστημίου Διεθνών Σπουδών της Σαγκάης (SISU) και του Confucius Institute Headquarters.

Διοργανώνει μαθήματα κινεζικής γλώσσας που προσφέρονται τόσο σε προπτυχιακούς-ές φοιτητές/-τριες του ΑΠΘ, με ειδικά δίδακτρα, όσο και σε κάθε ενδιαφερόμενη/-η. 

Χορηγεί βεβαίωση παρακολούθησης Ινστιτούτου Κομφούκιος ΑΠΘ

Βασιλέως Ηρακλείου 32, Τ: 2310 990450

Url: http://confucius-institute.web.auth.gr/el/

E: confucius-institute@auth.gr

Fb: https://www.facebook.com/Confucius-Institute-at-AUTh-102494767975707/

 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Προσφέρει μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, σε όλα τα επίπεδα (αρχαρίων, μέσων, προχωρημένων), διαφορετικής διάρκειας (μηνιαία εντατικά, τριμηναία, ετήσια) και on-line (επίπεδα Α1 & Α2)

Διεξάγει τις εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού επάρκειας στην ελληνική γλώσσα, απαραίτητου δικαιολογητικού για την εγγραφή των αλλοδαπών στην ανώτατη εκπαίδευση.

Διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια και προσφέρει ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, οι οποίοι διδάσκουν ή επιθυμούν να διδάξουν τη νέα ελληνική ως δεύτερη /ξένη γλώσσα.

Τ: 2310 997571, 997576, 997572
E: elen@smg.auth.gr
url: https://smg.web.auth.gr/may2019b/