Μετά το Πτυχίο τί;

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΘ
Το Γραφείο Διασύνδεσης παρέχει σε φοιτητές και αποφοίτους:
• πληροφορίες για μεταπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες & κληροδοτήματα
• προκηρύξεις & αγγελίες θέσεων εργασίας
• ατομική & ομαδική συμβουλευτική σταδιοδρομίας
• εργαστήρια & εκδηλώσεις επαγγελματικής ανάπτυξης & επιχειρηματικότητας.

τ: 2310 997340
e: gd@cso.auth.gr
s: dasta.auth.gr
 
 
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση στη Σχολή/Τμήμα
στο οποίο επιθυμούν να καταταγούν από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους.
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών dps.auth.gr
ή τις ιστοσελίδες των Σχολών/Τμημάτων
για τον τρόπο κατάταξης των πτυχιούχων (βαθμό πτυχίου ή εξετάσεις)
και την ύλη των εξετάσεων.
 
 
ΕΡΕΥΝΑ
Επιτροπή Ερευνών
s: www.rc.auth.gr

 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Εάν ενδιαφέρεσαι να παρακολουθήσεις προγράμματα επιμόρφωσης,
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης,
μπορείς να ενημερωθείς από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης.
Διά Βίου Μάθηση ΑΠΘ
τ: 2310 997003
e: diaviou@auth.gr
s: diaviou.auth.gr