Στήριξη ; Ναι! (1)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Οι προπτυχιακοί/ές και μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες και οι υποψήφιοι/-ες διδάκτορες και διδακτόρισσες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρους ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.)
με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.
Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογιικής Υποστήριξης προσφέρει δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη σε φοιτητές/τριες του ΑΠΘ, για θέματα όπως: στρες, δυσκολίες προσαρμογή σε  νέο περιβάλλον ή σε σπουδές, οικογενειακές/προσωπικές δυσκολίες, ψυχοσωματικά προβλήματα κ.ά.
Χώρος:
Κάτω Φοιτητική Λέσχη (είσοδος από Εγνατία Οδό)
T: 2310 992643, 992621
url: kesypsy.web.auth.gr
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης είναι μια δωρεάν κάρτα που σου προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία, κρατική, περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή σου σε μια από τις 28 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν) με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας. Οι κάρτες εκδίδονται από τον εθνικό σου πάροχο ασφάλισης ασθένειας ή, εάν είσαι ανασφάλιστος/-η από την Υγειονομική Υπηρεσία του ΑΠΘ .

Υγειονομική Υπηρεσία ΑΠΘ:

Κάτω Φοιτητική Λέσχη (είσοδος από Εγνατία Οδό)

Τ: 2310 992642