Στήριξη ; Ναι! (1)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες,
που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη,
δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.)
με κάλυψη των σχετικών δαπανών
από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.
Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογιικής Υποστήριξης
προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη σε φοιτητές/τριες του ΑΠΘ.
Παρέχει δωρεάν υπηρεσίες σε θέματα όπως:
στρες, δυσκολίες προσαρμογή σε  νέο περιβάλλον ή σε σπουδές,
οικογενειακές/προσωπικές δυσκολίες, ψυχοσωματικά προβλήματα κ.ά.
Χώρος:
Φοιτητική Λέσχη - Υγειονομική Υπηρεσία ΑΠΘ
τ: 2310 992643, 992621
s: kesypsy.web.auth.gr
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης είναι μια δωρεάν κάρτα που σου προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία, κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή σου σε μια από τις 28 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν) με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας. Οι κάρτες εκδίδονται από τον εθνικό σου πάροχο ασφάλισης ασθένειας. Για περισσότερες πληροφορίες s: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=el