Στήριξη ; Ναι! (2)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ
Προσφέρει: υποστήριξη σε φοιτητές με ειδικές ανάγκες,
ενημέρωση σε θέματα πρόληψης και φροντίδας υγείας και
προβληματισμό σε θέματα σύγχρονης κοινωνίας και ζωής.
Κτίριο Διοίκησης, ισόγειο
τ: 2310 995386
e: socialcom@ad.auth.gr / fititikiline@ad.auth.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑΜΕΑ) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΘ
e: https://www.lib.auth.gr/el/amea
 t: 2310 995370
e: ameasupport@lib.auth.gr
 Φοιτητικό Αναγνωστήριο
 Ωράριο: Δευ, Τρι, Πεμ: 09.00-14.00
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΑΠΘ
Έχει ως σκοπό  την προαγωγή της ισότητας των  φύλων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας στο ΑΠΘ.
Πιο συγκεκριμένα, στους σκοπούς της περιλαμβάνονται:

  • Η προώθηση της ισότιμης συμμετοχής ανδρών και γυναικών σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας στο ΑΠΘ
  • Η ανάπτυξη πολιτικών ισότητας των φύλων στο ΑΠΘ και ιδιαίτερα μηχανισμών υποστήριξης των γυναικών πανεπιστημιακών/άλλων εργαζομένων  γυναικών/ φοιτητριών
  • Η προώθηση του διαλόγου για έμφυλα ζητήματα
  • Η προαγωγή της έρευνας σχετικά με την επίδραση της έμφυλης ιδεολογίας στην παραγωγή αναπαραγωγή της γνώσης
  • Η προώθηση προγραμμάτων σπουδών και μαθημάτων  που ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
  • Η παροχή ενημέρωσης και επιμόρφωσης  σε θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων.

e: https://www.auth.gr/committee/1073
f: https://www.facebook.com/isotitaAUTH/
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Στόχο έχει να συνδράμει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους:

  • οι φοιτητές με αναπηρία και ειδικές εκεπαιδευτικές ανάγκες,
  • οι αλλοδαποί φοιτητές , πολυπολιτισμικοί,
  • οι μειονοτικοί και οι ομογενείς ή παλιννοστούντες φοιτητές,
  • LGBT

τ: 2310 995360
e: stud-observ@ad.auth.gr
s: acobservatory.web.auth.gr
 αλλά και οποιαδήποτε άλλη κατηγορία φοιτητών, που κατά τη διάρκεια της φοίτητής τους παρουσιάζουν κάποιο ανασταλτικό για την πρόοδο των σπουδών τους πρόβλημα.