Στήριξη ; Ναι! (2)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ

Μεριμνά για τη λειτουργία των πανεπιστημιακών δομών υγείας που σχετίζονται με την υποστήριξη των φοιτητών και φοιτητριών του ΑΠΘ, ιδιαίτερα των κοινωνικά και οικονομικά μειονεκτούντων.

Προσφέρει υποστήριξη στις φοιτήτριες και τους φοιτητές με προβλήματα προσβασιμότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία, είτε αυτά αφορούν σε κινητικά προβλήματα, είτε σε προβλήματα όρασης, ακοής ή και οιασδήποτε μορφής δυσκολίες πρόσβασης σε παρακολούθηση μαθημάτων, πρόσβασης σε εκπαιδευτικά συγγράμματα, επικοινωνία με τους καθηγητές, το διοικητικό προσωπικό και τους άλλους φοιτητές κ.ά.

Ενημερώνει για θέματα πρόληψης, φροντίδας υγείας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης, προτείνοντας και διοργανώνοντας αντίστοιχες δράσεις.

Κτίριο Διοίκησης, ισόγειο (Γραφείο 18, δίπλα στην Αίθουσα Τελετών)
Τ: 2310 995360, 996841
Ε: socialcom@ad.auth.gr 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑΜΕΑ) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΘ

url: https://www.lib.auth.gr/el/amea

Τ: 2310 995370

E: ameasupport@lib.auth.gr

Φοιτητικό Αναγνωστήριο

Ωράριο: Δευ, Τρι, Πεμ: 09.00-14.00

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Έχει ως σκοπό  την προαγωγή της ισότητας των  φύλων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας στο ΑΠΘ. Στους σκοπούς της περιλαμβάνονται:

  • η ανάπτυξη μηχανισμών υποστήριξης των φοιτητριών
  • η προώθηση του διαλόγου για έμφυλα θέματα
  • η προαγωγή της έρευνας σχετικά με την επίδραση της έμφυλης ιδεολογίας στην παραγωγή της γνώσης, στην κατασκευή των κυρίαρχων επιστημονικών παραδειγμάτων και στη δημιουργία μηχανισμών παραγωγής και αναπαραγωγής τους
  • η προώθηση προγραμμάτων σπουδών και μαθημάτων που ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
  • η παροχή ενημέρωσης και επιμόρφωσης με τη μορφή σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, εκδηλώσεων, ανακοινώσεων, εκδόσεων, ενημερωτικών φυλλαδίων σε θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων.

url: https://www.auth.gr/committee/1073

Fb: https://www.facebook.com/isotitaAUTH/

Ε: isotita-comm@auth.gr