Συμμετέχω

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Υπό την εποπτεία της Επιτροπής Εθελοντισμού
έχουν δημιουργηθεί Δίκτυα Εθελοντισμού
ανά Σχολή/Τμήμα από έναν καθηγητή και έναν φοιτητή,
προκειμένου, μέσω ενημερωτικών εκδηλώσεων,
να δημιουργηθεί σώμα εθελοντών σε κάθε Σχολή/Τμήμα του ΑΠΘ
τ: 2310 996713
e: voluntarism@auth.gr

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του ΑΠΘ
οργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα εθελοντική αιμοδοσία.
ΟΙ φοιτητές μπορούν να λείψουν
με δικαιολογημένες απουσίες της ημέρες της αιμοδοσίας.
Λίγα λεπτά από το χρόνο σου, σώζουν ζωές!
τ: 2310 995360, 995386
e: socialcom@ad.auth.gr