Με καλεί η "Μαμά Πατρίδα"

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ
Οι φοιτητές που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
δικαιούνται αναβολής στράτευσης για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.
Η αναβολή κατάταξης χορηγείται μέχρι τη συμπλήρωση του 28ου έτους.
Με την εγγραφή σου, προσκομίζεις στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο
πιστοποιητικό εγγραφής, που θα σου χορηγήσει,
μετά από αίτησή σου, η Γραμματεία της Σχολής.
Επίσης οφείλεις αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών σου
να προσκομίσεις Πιστοποιητικό Σπουδών για διακοπή της αναβολής σου.
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Στη Θεσσαλονίκη το Γραφείο στεγάζεται
επί της οδού Βασ. Γεωργίου 1, δίπλα στο Δημαρχιακό Μέγαρο.

Ώρες λειτουργίας:
7.30-15.00 για τη χειμερινή περίοδο
7.00-14.30 για τη θερινή.
τ: 2310 850060, 894464, 894863
s: stratologia.gr