Ποιος μπορεί να κάνει αίτηση για την υποτροφία;

Η υποτροφία απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, πανεπιστημιακούς βοηθούς και προσωπικό με ειδικό ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό.

FAQ category: