Οι σπουδές μου δεν έχουν άμεση σχέση με τα ελληνικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ να κάνω αίτηση για την υποτροφία;

Αν και δίνεται προτεραιότητα σε όσους, λόγω αντικειμένου σπουδών, θα επωφεληθούν περισσότερο από το πρόγραμμα, ΩΣΤΟΣΟ, υποψήφιοι από οποιοδήποτε τομέα σπουδών μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα.

FAQ category: