Η υποτροφία είναι μόνο για φοιτητές;

Οποιοσδήποτε έχει εκπεφρασμένο ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα μπορεί να κάνει αίτηση, αρκεί να υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά που δηλώνουν σαφώς την κατηγορία της υποψηφιότητάς του και εφόσον μπορεί να εξηγήσει τους λόγους του αιτήματός του.

FAQ category: