Ξέρω πολύ λίγα / δεν γνωρίζω καθόλου ελληνικά αλλά θέλω πολύ να μάθω. Μπορώ να κάνω αίτηση;

Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας πραγματοποιεί τεστ σε όλους τους σπουδαστές την πρώτη ημέρα του Προγράμματος και τους κατατάσσει σε τάξεις ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας. Υπάρχουν τρία επίπεδα: Αρχαρίων, Μέσων και Προχωρημένων. Ωστόσο, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η στοιχειώδης γνώσης μιας κοινής διαλέκτου, όπως για παράδειγμα της αγγλικής γλώσσας, μπορεί να είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση των μαθημάτων, τουλάχιστον σε επίπεδο Αρχαρίων.

FAQ category: