Είμαι 50 ετών και μαθαίνω ελληνικά γιατί μου αρέσουν. Μπορώ να κάνω αίτηση για την υποτροφία;

Η υποτροφία είναι ανοιχτή. Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για την ελληνική γλώσσα και έχει λόγους να αιτηθεί την υποτροφία, μπορεί να το κάνει, αρκεί να τους τεκμηριώνει επαρκώς. Κάθε υποψήφιος/α κρίνεται με βάση τα προσόντα του/της.

FAQ category: