Έκανα πέρυσι αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά και δεν έγινε δεκτή. Μπορώ φέτος να δηλώσω ξανά υποψηφιότητα και να πάρετε τα δικαιολογητικά από την παλιά αίτησή μου;

Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται με την αίτηση, μετά το πέρας της διαδικασίας αποστέλλονται στο αρχείο και μόνο ο ίδιος ο υποψήφιος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του μπορεί να τα αποσύρει για εκ νέου χρήση. Κάθε νέα αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών για να θεωρείται πλήρης.