Στη χώρα μου δεν υπάρχει ελληνική διπλωματική αρχή. Πως μπορώ να επικυρώσω τα δικαιολογητικά μου;

Μπορείτε να τα επικυρώσετε σε οποιαδήποτε εντεταλμένη αρχή της χώρας σας.