Στη χώρα μου δεν υπάρχει ελληνική διπλωματική αρχή. Πως μπορώ να μεταφράσω τα δικαιολογητικά μου;

Μπορείτε να τα μεταφράσετε σε οποιαδήποτε εξουσιοδοτημένη αρχή ή πρόσωπο της χώρας σας (π.χ. δικηγόρο) είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα.