Μόλις σήμερα (28 Φεβρουαρίου) είδα την ανακοίνωση για την υποτροφία και δεν προλαβαίνω να μαζέψω τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τι να κάνω;

Μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας με email ή με φαξ σήμερα για να είναι εμπρόθεσμη και στέλνετε ταχυδρομικά στο Τμήμα Σπουδών, εντός δύο (2) εβδομάδων τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και εμείς θα φροντίσουμε να τα επισυνάψουμε στο φάκελό σας.