Τι πρέπει να γράψω σχετικά με τους λόγους που θέλω να παρακολουθήσω το Θερινό Εντατικό Πρόγραμμα; Να σας γράψω μια συνοδευτική έκθεση;

Θα πρέπει να εξηγήσετε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον σας για την ελληνική γλώσσα και ειδικά όταν αυτό δεν συνεπάγεται από το αντικείμενο σπουδών σας. Θα πρέπει να περιγράψετε με ποια έννοια το Πρόγραμμα θα είναι επωφελές για σας και με ποιους τρόπους θα βελτιώσει το ακαδημαϊκό σας προφίλ σύμφωνα και με το ήδη υπάρχον βιογραφικό σας και τα άλλα σας επιτεύγματα. Αν θέλετε να υποστηρίξετε την αίτησή σας με μια συνοδευτική έκθεση ή επιστολή, έχετε το ελεύθερο.