Έχω υποχρέωση να επιστρέψω στη χώρα μερικές μέρες πριν τη λήξη του Προγράμματος; Μπορώ;

Η παρακολούθηση του Προγράμματος από την έναρξη ως τη λήξη είναι υποχρεωτική για τους/τις υποτρόφους. Ο σπουδαστής/Η σπουδάστρια είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν τουλάχιστον το 80% του Προγράμματος για να πάρουν Βεβαίωση Παρακολούθησης. Η Βεβαίωση Παρακολούθησης αποτελεί ελάχιστη υποχρέωση των υποτρόφων.  Σε αντίθετη περίπτωση η υποτροφία αναστέλλεται και ο/η υπότροφος είναι τυπικά υποχρεωμένος να αποζημιώσει το Πανεπιστήμιο για τα δίδακτρα.