Θέλω οπωσδήποτε να συμμετέχω φέτος στο πρόγραμμα. Τι να κάνω αν δεν πάρω την υποτροφία;

Όσοι γίνονται δεκτοί για να λάβουν την υποτροφία εγγράφονται αυτόματα στο Πρόγραμμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Ωστόσο αυτό δεν μπορούν να το γνωρίζουν πριν τον Ιούνιο. Εφόσον θέλετε οπωσδήποτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα φέτος, ακόμη και αν δεν λάβετε την υποτροφία και με δικά σας έξοδα, σας συμβουλεύουμε να υποβάλλετε αντίστοιχη αίτηση στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας σύμφωνα με τα εκεί προβλεπόμενα.