Πότε έχω υποχρέωση να πληρώσω την εστία? Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Σχολείου είναι υποχρεωτική;

Σας συμβουλεύουμε να προπληρώσετε το σύνολο της δαπάνης διαμονής σας στις Εστίες με την άφιξή σας, καθώς τα χρήματα τείνουν να τελειώνουν γρήγορα όταν ζούμε όμροφες στιγμές σε μια ζωηρή φοιτητούπολη όπως η Θεσσαλονίκη.  Σε περίπτωση που το χρέος στις Εστίες δεν εξοφληθεί εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση πριν αναχώρησή σας από τη Θεσσαλονίκη, το Τμήμα Σπουδών διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την υποτροφία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Συμπεριφορές που δεν συμβαδίζουν με την ιδιότητα του υποτρόφου δεν γίνονται αποδεκτές (Κανονισμός Χορήγησης Υποτροφιών Α.16)
 
Οι εκδηλώσεις του Σχολείου (επισκέψεις σε μουσεία, εκδρομές, μαθήματα χορού, γιορτή αποφοίτησης) διοργανώνονται για εσάς, για να εμπλουτίσουν τη διαμονή σας στη Θεσσαλονίκη. Η συμμετοχή στις εκδρομές του Σχολείου δεν είναι υποχρεωτική, αλλά όσοι/-ες ενδιαφέρονται, πρέπει να γνωρίζουν ότι οι θέσεις καλύπτονται σχεδόν από την 1η μέρα έναρξης των μαθημάτων.