Το δωμάτιο/studio που μου κλείσατε δεν με ικανοποιεί. Λείπουν πράγματα και έχει πρόβλημα με τις παροχές. Τι μπορείτε να γίνει;

Το Τμήμα Σπουδών κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να περιγράψει λεπτομερώς τις παροχές που περιλαμβάνονται στα διάφορα είδη καταλυμάτων που προσφέρονται ως επιλογές και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει με τα καταλύματα. Πράγματι, μπορεί να προκύψουν διάφορα προβλήματα ή ελλείψεις που πιθανόν να μπορούν να αντιμετωπιστούν σχετικά εύκολα και γρήγορα κατά τη διάρκεια της παραμονής σας, μπορεί όμως και όχι. Αυτό εξαρτάται και πάλι από το είδος του καταλύματος. Σε γενικές γραμμές πρέπει να γνωρίζετε ότι τα καταλύματα, είτε είναι στις Φοιτητικές Εστίες είτε είναι ιδιωτικά, δεν είναι στην αρμοδιότητα του Τμήματος Σπουδών ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει δυναμικά Μια καλή συμβουλή είναι να κάνετε όσο μπορείτε πιο ξεκάθαρο από την αρχή, σε άμεση συνεννόηση με το διαχειριστή του καταλύματος για τον οποίο ενημερώνεστε, ποιες είναι οι παροχές, που θεωρείτε εσείς απαραίτητες με βάση τις ανάγκες σας, τι περιλαμβάνεται στην τιμή και τι μπορεί να παρασχεθεί ως επιπλέον και με ποιο αντίτιμο.

FAQ category: