Έχω τουριστική βίζα αλλά λήγει μερικές μέρες πριν τη λήξη του Προγράμματος. Τι πρέπει να κάνω;

Η έκδοση της κατάλληλης βίζας (σπουδαστική), που να καλύπτει πλήρως το διάστημα διεξαγωγής του Προγράμματος, είναι αποκλειστική ευθύνη των υποτρόφων. Το Τμήμα Σπουδών κάνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσιακές ενέργειες για να διευκολύνει τους υποτρόφους ως προς την έκδοσή της, με βάση τα στοιχεία της υπηκοότητας και του διαβατηρίου τους, αλλά δεν μπορεί να καλύπτει τις όποιες ανάγκες μετακίνησης των υποτρόφων πριν την έναρξη και μετά τη λήξη του Προγράμματος. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η επέκταση της βίζας ενόσω είστε στην Ελλάδα κοστίζει περί τα 500 €

FAQ category: