ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας  ΕΥΡΕΣΗ ΣΤΕΓΗΣ.

Η υπηρεσία ΕΥΡΕΣΗ ΣΤΕΓΗΣ που προσφέρεται από το Τμήμα Σπουδών, αφορά την παρουσίαση μέσω διαδικτύου πληροφοριών για την εύρεση στέγης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και είναι διαθέσιμη για τους φοιτητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η καταχώρηση ανακοινώσεων είναι δωρεάν και μπορεί να γίνει είτε με επίσκεψη του ενδιαφερόμενου στο Τμήμα Σπουδών, είτε τηλεφωνικά (2310 997168, 994168, 996743), ή ακόμη και μέσω e-mail  (dps@auth.gr ). Επίσης υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης φωτογραφιών του ακινήτου όχι όμως μεγαλύτερη από 2Mb στο σύνολό τους.

Η διαγραφή μιας ανακοίνωσης πραγματοποιείται είτε μετά από επίσκεψη του ενδιαφερόμενου στο γραφείο, είτε τηλεφωνικώς.

Το Τμήμα Σπουδών, δε φέρει καμία ευθύνη για την ανακρίβεια των στοιχείων στο περιεχόμενο των ανακοινώσεων.