Σάββας Κουγιουμτζόγλου

Φοιητικό Στεγαστικό Επίδομα, Μετεγγραφές, Επιβεβαιώσεις Τίτλων Σπουδών, Εισαγωγή Υποψηφίων με Σοβαρές Παθήσεις, Καταχώρηση/Διαχείριση Αγγελιών Ακινήτων

Φωτογραφία: 
Προσωπικό
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996770 (εσωτερικό 2), +30 2310 995132