ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (31.3.2017)

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS ανακοίνωσε το 2ο διαγωνισμό ODYSSEUS με υποβολή εργασιών που καλύπτουν σχεδόν κάθε θέμα σχετικό με το διάστημα.
 
Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες συμμετέχουν στο διαγωνισμό ανά ηλικιακή κατηγορία. Στην κατηγορία Explorers (φοιτητές/-τριες, με ημερομηνία γέννησης από 1.4.1994 έως 31.3.2000) η συμμετοχή είναι ατομική ή σε ομάδα των δύο ατόμων. Οι διαγωνιζόμενοι/-ες αυτής της κατηγορίας έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας με μέντορα (επιστημονικό ή/και τεχνικό σύμβουλο) της επιλογής τους ή από το δίκτυο μεντόρων που προσφέρουν οι διοργανωτές του διαγωνισμού. Η εργασία μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.
 
Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε 3 στάδια: εθνικό, περιφερειακό (παρέχονται υπηρεσίες μετάφρασης από τους διοργανωτές καθώς και κάλυψη των δαπανών μετακίνησης, διαμονής και διατροφής) και τέλος σε πανευρωπαϊκό.
 
Τα έπαθλα, σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι εμπράγματα και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.
 
Η εγγραφή στο διαγωνισμό γίνεται έως τις 31 Μαρτίου 2017, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα www.odysseus-contest.eu/