ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ/ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ (1.7.2017)

Δείτε εδώ την προκήρυξη του 3ου διαγωνισμού λογοτεχνικής έκφρασης, που διοργανώνει ο Δήμος Βύρωνα,  σε 2 θεματικούς άξονες:
1. Πόθος για ελευθερία και Δημοκρατία σε μια κοινωνία
2. Προσωπική αντίσταση και αξιοπρέπεια
 
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους και νέες (18-30 ετών) και αφορά σε δύο κατηγορίες κειμένων, ανάλογα με το λογοτεχνικό είδος:
    Α) ποιητικό έργο, αδημοσίευτο, έκτασης μέχρι 40 στίχους, σε ομοιοκατάληκτο ή ελεύθερο στίχο.
    Β) διήγημα αδημοσίευτο, έκτασης μέχρι 1.500 λέξεις
 
Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο έργο και για ένα μόνο λογοτεχνικό είδος (ποίηση ή διήγημα), γραμμένο στην ελληνική γλώσσα, το οποίο θα φέρει τίτλο. Από τη συμμετοχή αποκλείονται όσοι/όσες βραβεύτηκαν σε οποιαδήποτε κατηγορία του αντίστοιχου 2ου διαγωνισμού (2016). Ο αποκλεισμός αυτός ΔΕΝ ισχύει για τους διακριθέντες και τις διακριθείσες με τιμητικό έπαινο και όσους/όσες έλαβαν έπαινο συμμετοχής.
 
Τα έργα υποβάλλονται με ψευδώνυμο, σε κλειστό φάκελο, σε 3 αντίτυπα, γραμμένα σε σελίδες μεγέθους Α4, μέγεθος γραμμάτων 12 και γραμματοσειρά Times New Roman. Σε μικρότερο κλειστό φάκελο, σε χωριστή σελίδα υποβάλλονται το πραγματικό ονοματεπώνυμο του/της διαγωνιζόμενου/ης, το ψευδώνυμο που χρησιμοποιεί για να γίνει η αντιστοίχιση και τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση(e-mail), αριθ. τηλεφώνου.
Οι δύο φάκελοι (έργο, στοιχεία) και το έργο σε μορφή ψηφιακού δίσκου (CD), αποστέλλονται ταχυδρομικά ή κατατίθενται προσωπικά, έως την 1η Ιουλίου 2017, φέροντας υποχρεωτικά, στο εξωτερικό τμήμα του κλειστού φακέλου συμμετοχής, γραπτώς την ένδειξη: Για τον 3ο διαγωνισμό λογοτεχνικής έκφρασης για εφήβους και νέους στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο "στο βλέμμα του Μπάιρον", στη διεύθυνση: Δημαρχείο Βύρωνα, Καραολή & Δημητρίου 36-44, Βύρωνας 16233
 
Θα χορηγηθούν τρία βραβεία και αντίστοιχοι τιμητικοί έπαινοι, ανά κατηγορία κειμένου. Όλοι οι συμμετέχοντες/-ουσες έγκυρα και εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό θα λάβουν έπαινο συμμετοχής. Τα βραβευθέντα και τιμηθέντα έργα θα εκδοθούν, με μέριμνα του Δήμου Βύρωνα, σε Ανθολόγιο.
 
Πληροφορίες για το διαγωνισμό δίνονται στο τηλέφωνο 213-2008600 (τηλεφωνικό κέντρο) ή από το Τμήμα Παιδείας, Νέας Γενιάς & Πολιτισμού του Δήμου Βύρωνα (τηλ. 210 7624403)