ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ "CHALLENGES OF EMPLOYMENT" - GENEVA GRADUATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL AND DEVELOPMENT STUDIES (25.5.2017)

Το Ινστιτούτο Διεθνών και Αναπτυξιακών Μεταπτυχιακών Σπουδών της Γενεύης προκήρυξε για το 2017 Διεθνή Διαγωνισμό, που απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς-ές φοιτητές/-τριες, οι οποίοι/-ες καλούνται να αναπτύξουν διεπιστημονικές αναλύσεις/προτάσεις πάνω στο θέμα "Οι Προκλήσεις της Απασχόλησης".
 
Μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν ομάδες των 3-5 μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών, οι οποίες θα πρέπει να
- ταυτοποιήσουν μία πρόκληση που εκπορεύεται από την αστικοποίηση
- συνθέσουν μία διεπιστημονική ανάλυση στο πως η παραπάνω επηρεάζει διαφορετικές πτυχές της ανάπτυξης σε ένα συγκεκριμένο (αλλά δυνάμενο να μεταφερθεί σε άλλο) πλαίσιο
-προτείνουν μία καινοτομία σε επίπεδο πολιτικής, πρακτικής, διαδικασίας ή τεχνολογίας, μετατρέποντας την πρόκληση σε ευκαιρία για ανάπτυξη.
 
Οι επικρατέστερες προτάσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού και θα κριθούν από ανεξάρτητους ειδικούς. Οι 3 ομάδες που θα αναδειχθούν μέσα από αυτή τη διαδικασία θα προσκληθούν στον τελικό στη Γενεύη, με όλα τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής πληρωμένα, για να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους και να απαντήσουν στις ερωτήσεις κριτικών και κοινού, καθώς και να πάρουν μέρος στην τελετή απονομής.
 
Προσφέρονται 3 χρηματικά έπαθλα, ύψους 10,000 CHF (πρώτο), 5,000 CHF (δεύτερο)  και 2,500 CHF (τρίτο).
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 25 Μαϊου 2017 στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού, όπου υπάρχουν και στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις.