ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΡΗΤΟΡΕΙΑΣ

Η Σχολή Νέων Ρητόρων του Ινστιτούτου Πολιτικών Επιστημών του Στρασβούργου (Sciences-Po), σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, διοργανώνει τουρνουά ρητορείας στη γαλλική γλώσσα.
 
Το τουρνουά θα διεξαχθεί στο Στρασβούργο στις 6 και 7 Μαρτίου 2017, σε δύο γύρους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές/-τριες με υπηκοότητα κράτους-μέλους του Συμβουλίου, που α) οι σπουδές τους ανήκουν στους κλάδους των: Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Οικονομικών, Ξένων Γλωσσών, Κοινωνικών Επιστημών εν γένει και β) γνωρίζουν τη γαλλική γλώσσα σε καλό επίπεδο (B2-C1)
 
Η συμμετοχή στο τουρνουά είναι δωρεάν. Οι διοργανωτές καλύπτουν μόνο τη διαμονή σε διαμερίσματα (συγκατοίκηση), ενώ όλα τα υπόλοιπα έξοδα (μετακίνηση, διατροφή, τυχόν επιλογή διαμονής σε ξενοδοχείο) βαρύνουν τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες.
 
Ο/η νικητής/-τρια του διαγωνισμού θα κερδίσει μία θέση μαθητείας (internship) σε οργανισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης, της επιλογής του/της. Όλοι/-ες οι συμμετέχοντες/-ουσες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν τα ευρωπαϊκά όργανα και να πάρουν μέρος σε ξενάγηση της πόλης του Στρασβούργου και σε προγραμματισμένο συνέδριο.
 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται με την υποβολή α) βιογραφικού σημειώματος (στην αγγλική ή -κατά προτίμηση- στη γαλλική γλώσσα) και β) συνοδευτικής επιστολής (κατά προτίμηση στη γαλλική γλώσσα), όπου θα παρουσιάζουν τον εαυτό τους και θα εξηγούν το ενδιαφέρον τους για τις ευρωπαϊκής υποθέσεις, έως τις 27 Φεβρουαρίου 2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ecoledesjeunesorateurs@gmail.com
 
Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της γαλλικής καθώς και προηγούμενη εμπειρία στο αντικείμενο του διαγωνισμού εκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα, αλλά δεν είναι υποχρεωτικά. Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο τη συνοδευτική επιστολή.
 
Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο του ΥΠΠΕΘ