ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-16 (18.9-20.9.2017)

Δείτε  εδώ την προκήρυξη επιλογής υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό (με βαθμό πτυχίου), για μεταπτυχιακές σπουδές (δευτέρου και τρίτου κύκλου) στο εσωτερικό, ακαδ. έτους 2015-16, σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων της Ελλάδας, καταγόμενους/-ες από την Ήπειρο και ηλικίας έως 36 ετών.
 
Θα χορηγηθούν δύο (2) υποτροφίες σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος "ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ".  Η υποτροφία χορηγείται για 1 χρόνο. Το ποσό είναι 300 Ευρώ/μήνα και ο χρόνος καταβολής προσμετράται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2015-16 ή από την έναρξη των σπουδών εντός του ακαδημαϊκού έτους 2015-16 (περίπτωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής).
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από 18 Αυγούστου έως και 20 Σεπτεμβρίου 2017, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.
 
Τα δικαιολογητικά είτε υποβάλλονται ηλεκτρονικά (σε ψηφιακά αρχεία .pdf συνημμένα στην ηλεκτρονική αίτηση), είτε αποστέλλονται στο ΥΠΠΕΘ (Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης- Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών) με συστημένη επιστολή και συνοδευόμενα από την ηλεκτρονική αίτηση εκτυπωμένη.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στην κ. Ε. Στάμου, στο τηλέφωνο 210 344 32 29 και στο email: klirodotimata@minedu.gov.gr