Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα οποία συμμετέχει το ΑΠΘ το ακαδημαϊκό έτος 2018-19  Επισπεύδον Τμήμα Συμμετέχοντα Τμήματα Είδος Τίτλος Πληροφορίες
1 Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Τμήμα  Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου,                Τμήμα  Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ΔΠΜΣ Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών https://www.aegean.gr/
2  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας                  Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,                                        Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Παιδαγωγικό  Τμήμα  Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ΔΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών https://uowm.gr/
3 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και  Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης  ΔΠΜΣ Δημιουργική Γραφή http://diaviou.nured.uowm.gr/dim-grafi/form.php?action=new
4 Τμήμα Οικονομικών ΠΑΜΑΚ Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΔΠΜΣ Δίκαιο και Οικονομία www.uom.gr
5 Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ Τμήμα Χημείας ΑΠΘ ΔΠΜΣ Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη https://www.uoa.gr/
6 Τμήμα Ιατρικής ΕΚΠΑ Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ ΔΠΜΣ Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική https://www.uoa.gr/
7 Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ ΔΠΜΣ Ρινολογία-Ρονοχειρουργική http://duth.gr/
8 Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ΠΑΜΑΚ Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ και Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ ΔΠΜΣ Επιστήμες των διαταραχών της επικοινωνίας www.uom.gr
9 Πανεπιστήμιο Alma Mater Studiorum της Μπολόνια (Ιταλία) Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ, το Πανεπιστήμιο Haute-Alsace της Μυλούζ (Γαλλία) και το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου (Γαλλία) ΔκΠΜΣ Ευρωπαϊκοί Πολιτισμοί και Λογοτεχνίες https://www.unibo.it/en
10 Τμήμα Αρχαιολογίας και Περιβάλλοντος της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Έβορας (Πορτογαλία) Τμήμα Χημείας ΑΠΘ, Τμήμα Επιστημών της Γης της Σχολής Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου La Sapienza Ρώμης (Ιταλία) ΔκΠΜΣ  Επιστήμη Υλικών Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος - ARCHMAT http://www.uevora.pt/
11 Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ, Τμήμα Χημείας ΑΠΘ, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου ΔΠΜΣ Ανόργανη Βιολογική Χημεία http://www.uoi.gr/
12
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 
Τμήμα Ιατρικής ΔΠΜΣ Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία