ΒΡΑΒΕΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ/-ΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, 2019 (30/11)

Το ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη, προκύρηξε για το έτος 2019 την απονομή χρηματικών βραβείων, ύψους 20.000 Ευρώ έκαστο ανά τομέα, σε διακεκριμένους/-ες, νέους και νέες΄Ελληνες και Ελληνίδες, κατά την ιθαγένεια ή το γένος, επιστήμονες, γεννηθέντες/-είσες μετά την 31/12/1978.
 
Οι επιστημονικοί τομείς για τους οποίους θα απονεμηθούν τα βραβεία είναι:
 
- Βασικές Επιστήμες  Χημεία.
- Βιοεπιστήμες: Βιοϊατρικές Επιστήμες.
- Εφαρμοσμένες Επιστήμες / Τεχνολογία: Συστήματα Υπολογισμού, Τεχνολογίες Πληροφορίας, Επιστήμη των Υπολογιστών, Δίκτυα και Επικοινωνίες, Συστήματα Παραγωγής και Διαχείρισης Ενέργειας, Ρομποτική, Ηλεκτρονικά Συστήματα.
- Κοινωνικές Επιστήμες: Οικονομική Επιστήμη ή Πολιτική Επιστήμη ή Νομική Επιστήμη
 
Οι υποψήφιοι/-ες προτείνονται από επιστήμονα του κλάδου τους, ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας, δηλώνοντας εγγράφως ότι αποδέχονται την υποψηφιότητα.
 
Η πρόταση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο email: prizes@bodossaki.gr έως τις 30 Νοεμβρίου 2018, ενώ οι συστατικές επιστολές (3) που απαιτούνται, υποβάλλονται απευθείας στο Ίδρυμα έως τις 15 Δεκεμβρίου 2018.
 
Στην προκήρυξη αναφέρεται τόσο η σύνθεση της Επιτροπής Βραβείων όσο και οι βραβευθέντες/είσες προηγούμενων ετών, ανά επιστημονικό κλάδο.
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή άλλη πληροφορία, οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στο ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη, τηλ. +30.210.722-3244, e-mail: prizes@bodossaki.gr