ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΞΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΡΕΥΝΑ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (28.9.2018)

Σύμφωνα με το έγγραφο 154265/Ζ1/18.9.2018 του ΥΠΠΕΘ, η κυβέρνηση του Μεξικού προκήρυξε πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών, σε αλλοδαπούς υπηκόους, για την πραγματοποίηση σπουδών (μεταπτυχιακών και διδακτορικών), έρευνας (μεταπτυχιακής και μεταδιδακτορικής) και ιατρικής ειδικότητας.
 
Η υποτροφία αφορά σε
α) όλα τα αντικείμενα σπουδών, εξαιρουμένων των: διοίκησης επιχειρήσεων, πλαστικής χειρουργικής, λογιστικής, εμπορίας (marketing), διαφήμισης, οδοντιατρικής, οδοντολογίας και σχετικών πεδίων
β) προγράμματα σπουδών μόνο των συνεργαζόμενων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Μεξικού σύμφωνα με τη λίστα της προκήρυξης
γ) σπουδές που δύνανται να εκκινήσουν μόνον εντός του διαστήματος 1ς Μαρτίου έως 8ης Δεκεμβρίου 2019
 
Η υποτροφία είναι διάρκειας
- έως 12 μηνών (1 μήνα κατ΄ ελάχιστον) για μεταπτυχιακή και μεταδιδακτορική έρευνα
- 1 έτους για εξειδίκευση
- 2 ετών για μεταπτυχιακές σπουδές
- 3-4 ετών (αναλόγως του προγράμματος) για διδακτορικές σπουδές
- 3 ετών για ιατρική ειδικότητα και υποειδικότητα
και ΔΕΝ παρατείνεται, ανεξαρτήτως εάν ο/η υπότροφος έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις των σπουδών/έρευνάς του/της. Για όσο διάστημα υπολείπεται είναι υποχρεωμένος/-η να καλύψει εξ' ιδίων τυχόν ακαδημαϊκά έξοδα και λοιπές δαπάνες (π.χ. ασφάλεια)
 
Χορηγείται
- μηνιαίο επίδομα 9.800 πέσος (περίπου 478 δολάρια ΗΠΑ) για μεταπτυχιακές σπουδές, έρευνα σε μεταπτυχιακό επίπεδο και εξειδίκευση
- μηνιαίο επίδομα 12.251 πέσος (περίπου 597 δολάρια ΗΠΑ) για διδακτορικές σπουδές και έρευνα, μεταδιδακτορική έρευνα και ιατρική ειδικότητα
- απαλλαγή από τα τέλη εγγραφής και φοίτησης κατά περίπτωση συνεργαζόμενου Ιδρύματος
- ασφάλεια υγείας, αρχής γενομένης μετά τον τρίτο (3ο) μήνα της υποτροφίας.

Η αίτηση, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα οποία περιλαμβάνεται επιστολή αποδοχής από το Ίδρυμα υποδοχής του Μεξικού και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Ισπανικής σε προχωρημένο επίπεδο (Β2), υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (με δημιουργία λογαριασμού χρήστη) έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2018 (15.00 τοπική ώρα Πόλης Μεξικού).
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που δεν καλύπτεται από την προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να επικοινωνούν με την Εταιρεία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Μεξικού, στο email: infobecas@sre.gob.mx