ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΣΡΑΗΛ: ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΡΕΥΝΑ, ΓΛΩΣΣΑ (30.11.2018)

Σύμφωνα με το έγγραφο 196669/Ζ1/16.11.2018 του ΥΠΠΕΘ, η κυβέρνηση του Ισραήλ, στο πλαίσιο μορφωτικής συμφωνίας, πρόκειται να χορηγήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 υποτροφίες για α) την πραγματοποίηση σπουδών (μεταπτυχιακές σπουδές, εκπόνηση διδακτορικής διατριβής) ή έρευνας (μεταδιδακτορικής), διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους  (8 μηνών) και β) την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων εβραϊκής γλώσσας (Ulpan), διάρκειας 3 εβδομάδων.
 
Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να είναι τουλάχιστον πτυχιούχοι/-ες, ηλικίας έως 35 ετών, και να έχουν αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής ή εβραϊκής γλώσσας. Η υποτροφία μπορεί να είναι α) πλήρης (απαλλαγή διδάκτρων έως 50% για υποτροφία σπουδών και πλήρης απαλλαγή διδάκτρων για υποτροφία γλώσσας) ή β) μερική (χωρίς απαλλαγή διδάκτρων για υποτροφία σπουδών) και περιλαμβάνει επίδομα διαβίωσης (8 μηνών για υποτροφία σπουδών/έρευνας ή 3 εβδομάδων για υποτροφία γλώσσας) και βασική ασφάλεια υγείας
 
 
Προσοχή: η υποτροφία σπουδών χορηγείται ΜΟΝΟ για 1 ακαδημαϊκό έτος (8 μήνες) χωρίς δυνατότητα ανανέωσης για το σύνολο των ετών που τυχόν απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών.
 
Η υποτροφία για σπουδές χορηγείται μόνο για φοίτηση σε πανεπιστήμια εγκεκριμένα από το Ισραηλινό Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης, ενώ η υποτροφία για το πρόγραμμα γλώσσας χορηγείται για το Ulpan Πανεπιστημίου της επιλογής του Ισραηλινού ΥΠΕΞ. Η ευθύνη για την αποδοχή σε πρόγραμμα σπουδών/έρευνας από τα εγκεκριμένα ισραηλινά πανεπιστήμια είναι του αιτούντα/της αιτούσης και θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί προκειμένου για την ενεργοποίηση της υποτροφίας.
 
Για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες υπηκόους, η αίτηση, στην αγγλική γλώσσα και σε 3 αντίτυπα, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στην Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα (Μαραθονοδρόμων 1, Παλαιό Ψυχικό, 154 52, υπόψιν Ακαδημαϊκού Τμήματος), έως τις 30 Νοεμβρίου 2018.
 
Βρείτε  εδώ το έντυπο αίτησης καθώς και οδηγίες συμπλήρωσής της
 
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται είτε στο Ισραηλινό ΥΠΕΞ (email επικοινωνίας: scholarship@mfa.gov.il) είτε στην Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα, Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Επικοινωνίας
(email: pr@athens.mfa.gov.il  τηλ: 210 6705513)