ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ (4.3.2019)

Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) προκήρυξε 4 προγράμματα υποτροφιών για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών (προδιδακτορικών) σε τομείς σχετιζόμενους με τη ναυτιλία, σε πανεπιστήμια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υποτροφίες αφορούν σε απόφοιτους/-ες ΑΕΙ και ΤΕΙ ηλικίας έως 26 ετών.

 
1. Υποτροφία εις μνήμιν Αντωνίου Χανδρή
Αφορά σε πτυχιούχους/-ες με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7,5, κατά προτίμηση παιδιά ναυτικών, για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών (προδιδακτορικών) σπουδών σε πανεπιστήμια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός Ελλάδας), για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. Η υποτροφία είναι ύψους 10.000 $
 
2. Υποτροφία εις μνήμιν Σταύρου Νταϊφά
Αφορά σε πτυχιούχους/-ες με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7, για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών (προδιδακτορικών) σπουδών σε πανεπιστήμια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός Ελλάδας), για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. Η υποτροφία είναι ύψους 15.000 $. Κατά την αξιολόγηση, θα προτιμηθούν παιδιά ναυτικών ή εργαζομένων στον ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας.
 
3. Υποτροφία της ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ ΑΕ
Αφορά σε πτυχιούχους/-ες με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7, για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών (προδιδακτορικών) σπουδών σε πανεπιστήμια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. Η υποτροφία είναι ύψους 10.000 €. Κατά την αξιολόγηση, θα προτιμηθούν παιδιά ναυτικών ή εργαζομένων στον ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας.
 
4. Υποτροφία εις μνήμιν Νικόλαου Τραυλού (NEPTUNE LINES)
Αφορά σε πτυχιούχους/-ες με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7, για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών (προδιδακτορικών) σπουδών σε πανεπιστήμια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός Ελλάδας), για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. Η υποτροφία είναι ύψους 10.000 €. Κατά την αξιολόγηση, θα προτιμηθούν παιδιά ναυτικών ή εργαζομένων στον ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας.
 
Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η βεβαίωση αποδοχής/εγγραφής στο Πανεπιστήμιο της επιλογής των υποψηφίων, υποβάλλεται έως τις 4 Μαρτίου 2019, στη διεύθυνση: Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών, Ακτή Μιαούλη 85, 185 38 Πειραιάς (υπόψη κας Ε. Πρασίνου)
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να απευθύνονται στην ΕΕΕ, τηλ. 210 4291159 - 65 (κα Πρασίνου) και στο email: ugs@ath.forthnet.gr