ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Σύμφωνα με το έγγραφο 213051/Z1/10.12.2018 του ΥΠΠΕΘ, το Διεθνές Κέντρο Γεωργίας της Αιγύπτου θα χορηγήσει μία (1) υποτροφία, σε Ελληνα/Ελληνίδα πτυχιούχο σχετικού Τμήματος ΑΕΙ/ΤΕΙ για την παρακολούθηση ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας 11 εβδομάδων, το 2019.
 
Η υποτροφία καλύπτει τα τέλη φοίτησης, τα αεροπορικά εισιτήρια, τη διαμονή/διατροφή και παρέχει στοιχειώδη ιατρική ασφάλιση επείγουσας ανάγκης και ημερήσιο επίδομα διαβίωσης.
 
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αιγύπτου στην Αθήνα 4 μήνες πριν την έναρξη εκάστου εκπαιδευτικού προγράμματος.
 
Για τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα δείτε εδώ
 
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία/διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αιγύπτου στην Αθήνα, Πανεπιστημίου 6, 3ος όρ., τηλ: 210 363 2824, email: culceneg@otenet.gr