ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ/ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ - ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ (1.7.2019)

Δείτε εδώ την προκήρυξη του 5ου πανελλήνιου διαγωνισμού λογοτεχνικής έκφρασης, που διοργανώνει ο Δήμος Βύρωνα,  στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο "στο βλέμμα του Μπάιρον"
 
Ο διαγωνισμός απευθύνεται και σε νέους και νέες (18-30 ετών), οι οποίοι/-ες μπορούν να συμμετέχουν με οποιαδήποτε -αλλά μόνο μία- από τις παρακάτω δύο κατηγορίες κειμένων:
    α) ποιητικό έργο, αδημοσίευτο, έκτασης μέχρι 40 στίχους, σε ομοιοκατάληκτο ή ελεύθερο στίχο.
    β) διήγημα αδημοσίευτο, έκτασης μέχρι 1.500 λέξεις
 
Το θέμα του διαγωνιμού της λογοτεχνικής έκφρασης για την ηλικιακή ομάδα των νέων 18-30 διαμορφώθηκε με βάση το λογοτεχνικό έργο του Ευγένιου Ιονέσκο "Ρινόκερος" και η πλήρης διατύπωσή του περιλαμβάνεται στην προκήρυξη.
 
Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο έργο σε μία κατηγορία κειμένου (ποίηση ή διήγημα), γραμμένο στην ελληνική γλώσσα, το οποίο θα φέρει τίτλο.
 
Τα έργα υποβάλλονται με ψευδώνυμο, σε κλειστό φάκελο, σε 3 αντίτυπα, γραμμένα σε σελίδες μεγέθους Α4, μέγεθος γραμμάτων 12 και γραμματοσειρά Times New Roman. Σε μικρότερο κλειστό φάκελο, σε χωριστή σελίδα υποβάλλονται το πραγματικό ονοματεπώνυμο του/της διαγωνιζόμενου/ης, το ψευδώνυμο που χρησιμοποιεί για να γίνει η αντιστοίχιση και τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση(e-mail), αριθ. τηλεφώνου.
Οι δύο φάκελοι (έργο, στοιχεία) και το έργο σε μορφή ψηφιακού δίσκου (CD), αποστέλλονται ταχυδρομικά ή κατατίθενται προσωπικά, έως την 1η Ιουλίου 2019, φέροντας υποχρεωτικά, στο εξωτερικό τμήμα του κλειστού φακέλου συμμετοχής, γραπτώς την ένδειξη: Για τον 5ο πανελλήνιο διαγωνισμό λογοτεχνικής έκφρασης για εφήβους και νέους για το έτος 2019 στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο "στο βλέμμα του Μπάιρον", στη διεύθυνση: Δημαρχείο Βύρωνα, Καραολή & Δημητρίου 36-44, Βύρωνας 16233, Γραφείο Πρωτοκόλλου
 
Θα χορηγηθούν τρία βραβεία και αντίστοιχοι τιμητικοί έπαινοι, ανά κατηγορία κειμένου. Όλοι οι συμμετέχοντες/-ουσες έγκυρα και εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό θα λάβουν έπαινο συμμετοχής. Τα βραβευθέντα και τιμηθέντα έργα θα εκδοθούν, με μέριμνα του Δήμου Βύρωνα, σε Ανθολόγιο.
 
Πληροφορίες για το διαγωνισμό δίνονται στο τηλέφωνο 213-2008600 (τηλεφωνικό κέντρο) ή από το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Βύρωνα (τηλ. 210 7609342)