ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΘ 2021

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ για όσους/όσες έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση και ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην διαδικασία επιλογής υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος.

 

Η αίτηση, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλεται από 1 έως 10 Ιουνίου, μόνο με Υπηρεσία Ταχυμεταφορών (Courier), με σχετική εξουσιοδότηση στην υπηρεσία ταχυμεταφορών από τον/την υποψήφιο/α για την κατάθεση των δικαιολογητικών, στην οδό Ικονίου 1, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

 

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του τμήματος με τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα τους δοθεί την ημέρα της υποβολής των δικαιολογητικών. Μόνον μετά από θετική κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων για το έργο τους, θα μπορέσουν οι υποψήφιοι/-ες αυτής της κατηγορίας να λάβουν μέρος στις εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του έτους 2021, αφού υποβάλουν νέα σχετική αίτηση

 

Υπόδειγμα α) Αίτησης κατάθεσης δικαιολογητικών, β) Υπεύθυνης Δήλωσης για την γνησιότητα των δικαιολογητικών  και γ) Εξουσιοδότησης στην υπηρεσία ταχυμεταφορών, εδώ

 

Πληροφορίες: Π. Μαστοροδήμου

Τηλ.: 2310 995072