ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β' & Γ΄ΚΥΚΛΟΥ, ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-20 (6/9 έως 15/11 2021)

Δείτε  εδώ  την προκήρυξη επιλογής υποτρόφων, χωρίς  διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές (δευτέρου και τρίτου κύκλου),  ακ. έτους 2019-20, σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

 

Χορηγούνται πέντε (5) θέσεις σε: πτυχιούχους/-ες πανεπιστημίων του εσωτερικού με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς», καταγόμενους/-ες από την Πελοπόννησο, ηλικίας έως 36 ετών.

 

Η υποτροφία χορηγείται για 1 χρόνο, δεδομένης της επάρκειας των εσόδων του κληροδοτήματος και της διαπίστωσης της καλής προόδου των υποτρόφων, με μηνιαία χορηγία 700 Ευρώ (ή 350 Ευρώ, σε περίπτωση εξ' αποστάσεων σπουδών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού). Ο χρόνος καταβολής προσμετράται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 ή την έναρξη των σπουδών μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2019-20.
 
 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από τις 6 Σεπτεμβρίου έως και τις 15 Νοεμβρίου 2021, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε ψηφιοποιημένα με την ηλεκτρονική αίτηση είτε ταχυδρομικά, με εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση και συστημένη επιστολή, στο ΥΠΑΙΘ.
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών του ΥΠΑΙΘ (κ.κ. Γιολάντα Ρήγα) στο τηλέφωνο 210 344 3229 και στο email: klirodotimata@minedu.gov.gr