ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β' & Γ΄ΚΥΚΛΟΥ, ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-19 (6/9 έως 15/11 2021)

Δείτε  εδώ  την προκήρυξη επιλογής υποτρόφων, χωρίς  διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές (δευτέρου και τρίτου κύκλου),  ακ. έτους 2018-19, σε πανεπιστήμια του εσωτερικού, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ

 

Χορηγούνται τέσσερις (4) θέσεις σε: α) πτυχιούχους/-ες θετικών επιστημών συγκεκριμένων Τμημάτων Σχολών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, β) με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς», γ)  ηλικίας έως 36 ετών και δ) εγγεγραμμένους/-ες σε εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών Β΄(μεταπτυχιακές) ή Γ΄(διδακτορικές) κύκλου σπουδών σε ΑΕΙ του εσωτερικού.

 

Η υποτροφία χορηγείται για 1 χρόνο, δεδομένης της επάρκειας των εσόδων του κληροδοτήματος και της διαπίστωσης της καλής προόδου των υποτρόφων, με μηνιαία χορηγία 400 Ευρώ. Ο χρόνος καταβολής προσμετράται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 ή την έναρξη των σπουδών μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2018-19.
 
 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από τις 6 Σεπτεμβρίου έως και τις 15 Νοεμβρίου 2021, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε ψηφιοποιημένα με την ηλεκτρονική αίτηση είτε ταχυδρομικά, με εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση και συστημένη επιστολή, στο ΥΠΑΙΘ.
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών του ΥΠΑΙΘ (κ.κ. Γιολάντα Ρήγα) στο τηλέφωνο 210 344 3229 και στο email: klirodotimata@minedu.gov.gr