ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (FELLOWSHIP) ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ AZRIELI ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ακ. έτους 2022-23 (1/9 έως 2/11/2021)

Δείτε εδώ την προκήρυξη του Ιδρύματος Azrieli σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών (fellowships) εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στους τομείς: της Επιστήμης-Τεχνολογίας-Μηχανικής-Μαθηματικών (STEM, 18 θέσεις), των Ανθρωπιστικών Επιστημών (3 θέσεις) και των Κοινωνικών Επιστημών (3 θέσεις), σε Ιδρύματα του Ισραήλ, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

 

Η υποτροφία χορηγεί ετήσιο επίδομα ύψους περίπου 48.000 ευρώ, το οποίο καταβάλεται σε μηνιαίες δόσεις από το Ίδρυμα υποδοχής, και επιπλέον εφάπαξ ετήσιο επίδομα α) για έρευνα και μετακινήσεις για ερευνητικούς σκοπούς και β) για συνοδά μέλη. Η υποτροφία προσφέρεται για δύο (2) έτη, με δυνατότητα α) έναρξης στο χρονικό διάστημα μεταξύ Ιουνίου 2022 και Μαρτίου 2023 και β) ανανέωσης για ένα (1) ακόμη έτος, βάσει αξιολόγησης. Η δυνατότητα παράλληλης/ταυτόχρονης χρηματοδότησης από άλλες πηγές έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του Ιδρύματος υποδοχής.

 

Οι υποψήφιοι/-ες μπορούν να είναι α) ήδη κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος αναγνωρισμένου πανεπιστημίου εκ των χωρών ΕΕ, ΕΟΧ, Η.Β. και Καναδά όχι νωρίτερα από την 1η Νοεμβρίου 2018 ή β) Υ.Δ. που πρόκειται να υποστηρίξουν τη Δ.Δ τους σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο εκ των χωρών ΕΕ, ΕΟΧ, Η.Β. και Καναδά το αργότερο έως 1 Ιουνίου 2022

 

Προϋπόθεση αποτελεί, με ευθύνη των ιδίων των ενδιαφερομένων, η ανέρευση ακαδημαϊκού σπόνσορα (επόπτη), μέλους διδακτικού προσωπικού πανεπιστημίου του Ισραήλ εκ των: Bar-Ilan University, Ben-Gurion University of the Negev, Technion - Israel Institute of Technology, Tel Aviv University, the Hebrew University of Jerusalem, University of Haifa, Weizmann Institute of Science

 

Οι αιτήσεις, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται από 1 Σεπτεμβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2021.

 

Συνίσταται, πριν την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες να μελετήσουν τις Οδηγίες προς Υποψηφίους και τις Οδηγίες Συμπλήρωσης της Αίτησης

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, θα πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση: fellows@azrielifoundation.org