ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞ'ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ σχετικά με την πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για συμμετοχή σε 2 σύγχρονες εξ'αποστάσεως ημερίδες επιμόρφωσης/ενημέρωσης στο πλαίσιο της Πράξης "Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού".

Η πρόσκληση απευθύνεται σε όσους και όσες εμπλέκονται στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία μαθητών και μαθητριών με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών/-τριών, και εκπροσώπων των περιφερειακών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τομείς Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΕΑΕ).

Η επιμόρφωση αφορά στην εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στην προώθηση ενταξιακών εκπαιδευτικών πρακτικών στο σχολείο.

Η συνολική διάρκεια της επιμόρφωσης είναι 12 ώρες οι οποίες κατανέμονται σε 2 ημερίδες, στις 26 Νοεμβρίου και στις 3 Δεκεμβρίου 2021. Δείτε εδώ τις θεματικές ενότητες που θα παρουσιαστούν

Οι συμμετέχοντες/-ουσες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ από 3 έως 23 Νοεμβρίου (ώρα 15.00), 2021

Συνιστάται να διαβάσετε τις οδηγίες (βοήθεια για εγγραφή και σύνδεση) στο τέλος της σελίδας

 

Για τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στην

- κ. Μαρία Κατσιγιάννη, τηλ. 213 1335 164, email: makatsigianni@iep.edu.gr

- κ. Μαρία Γελαστοπούλου, τηλ. 213 1335 107, email: gelm@iep.edu.gr