ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ (10.12.21)

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ), σχετικά με τη διεξαγωγή του 2ου, διαδικτυακού (webinar), επιμορφωτικού σεμιναρίου Κινεζικών Σπουδών από 18 έως 23 Δεκεμβρίου 2021.

 

Διατίθενται 16 υποτροφίες, με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, σε προπτυχιακούς/-ές φοιτητές και φοιτήτριες.

 

Προθεσμία υποβολής της αίτησης με υποτροφία είναι η 10η Δεκεμβρίου 2021

 

Για οποιαδήποτε περεταίρω πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στην κα Μαρία Ντέκα, τηλ.: 210 3312 325, email: deca@idis.gr