Διεύθυνση Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων

Ιδιότητα: Διευθύντρια
Ιδιότητα: Προϊσταμένη
Tel.: +30 2310 996770 (εσωτερικό 7)
Fax: 2310.99.5112
Email: dps@auth.gr
Ιδιότητα: Προσωπικό
Tel.: +30 2310 996770 (εσωτερικό 3)
Fax: +30 2310 995112

Αρμοδιότητες: ανταποδοτικές υποτροφίες, προσφορά στέγης σε φοιτητές

Ιδιότητα: Προσωπικό
Tel.: +30 2310 996770 (εσωτερικό 6)
Fax: 2310 995112

Αρμοδιότητα: ιστοσελίδα Τμήματος

Ιδιότητα: Προσωπικό
Tel.: +30 2310 996770 (εσωτερικό 2)
Fax: +30 2310 995112

Αρμοδιότητες: κατάταξη πτυχιούχων, υποτροφία θερινού εντατικού προγράμματος νέας ελληνικής γλώσσας

Συμεωνίδου Πηνελόπη
Ιδιότητα: Προσωπικό
Tel.: +30 2310 996770 (εσωτερικό 1)
Fax: +30 2310 995112

Αρμοδιότητες: μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, επισκέψεις σχολείων

Ιδιότητα: Προσωπικό
Tel.: +30 2310 996770 (εσωτερικό 4)
Fax: +30 2310 995112

Αρμοδιότητες: μετεγγραφές, επιβεβαιώσεις τίτλων σπουδών

Ιδιότητα: Προσωπικό
Tel.: +30 2310 996770 (εσωτερικό 5)
Fax: +30 2310 995112

Αρμοδιότητες: φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, παροχή στέγης σε φοιτητές, εισαγωγή αλλοδαπών