Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών

  • Χατζηπαύλου-Λίτινα Δήμητρα, Καθηγήτρια Τμήματος Φαρμακευτικής, Πρόεδρος
  • Βέγλης Ανδρέας, Καθηγητής Τμήματος Δημοσιογραφίας
  • Εξηντάρη Μαρία, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής
  • Αλεξίου Ευάγγελος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας
  • Αϊδίνης Ευάγγελος. Αν. Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
  • Κριεζής Μανώλης, Καθηγητής ΗΜΜΥ
  • Τζίβα Ευμορφία, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής
  • Παπαδόπουλος Αθανάσιος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας

 
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ