Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που συντονίζει το ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19  Σχολή Τμήμα Συνεργαζόμενα Τμήματα Είδος Τίτλος Πληροφορίες
1 Θεολογική Σχολή Θεολογίας - ΠΜΣ  Θεολογία και Πολιτισμός http://www.theo.auth.gr/el
2 Θεολογική Σχολή Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας - ΠΜΣ Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός http://www.past.auth.gr/el/departments_postgrad_studies
3 Θεολογική Σχολή Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ ΔδΠΜΣ Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός http://hchc.past.auth.gr/
4 Θεολογική Σχολή Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας - ΠΜΣ Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και την Μουσική παράδοσης του Αγίου Όρους http://msc-mount-athos-studies.past.auth.gr/
5 Νομική Νομικής Νομικής ΔΠΘ ΔδΠΜΣ Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο http://www.law.auth.gr/
6 Νομική Νομικής - ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές http://www.law.auth.gr/
7 Νομική Νομικής - ΠΜΣ Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο http://www.law.auth.gr/
8 Νομική Νομικής - ΠΜΣ Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες http://www.law.auth.gr/
9 Νομική Νομικής - ΠΜΣ Εμπορικό Δίκαιο http://www.law.auth.gr/
10 Νομική Νομικής - ΠΜΣ Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές http://www.law.auth.gr/
11 Νομική Νομικής - ΠΜΣ Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη http://www.law.auth.gr/
12 Νομική Νομικής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Δασολογίας και ΦΠ ΔΠΜΣ Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις http://www.law.auth.gr/
13 Νομική Νομικής Πανεπιστήμιο Τουλούζης, Γαλλία Κοινό Διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο http://www.law.auth.gr/
14 Νομική Νομικής Νομικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας - Κύπρος ΔΚΠΜΣ Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις http://www.law.auth.gr/
15 Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Οικονομικών Επιστημών - ΔΠΜΣ Δίκτυα και Πολυπλοκότητα http://cosynet.auth.gr/
16 Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Οικονομικών Επιστημών - ΠΜΣ Οικονομικά http://www.econ.auth.gr/
17 Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Οικονομικών Επιστημών Γεωπονίας, Δασολογίας και ΦΠ, Νομικής, Μηχανικών Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Θεολογίας ΔΠΜΣ Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη https://www.eps.auth.gr/sites/default/files/dpms_tourismos_topiki_anaptiksi.pdf
18 Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Οικονομικών Επιστημών - ΠΜΣ Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας https://www.logistics-auth.gr
19 Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Οικονομικών Επιστημών - ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων https://www.mba-auth.gr)
20 Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Πολιτικών Επιστημών - ΠΜΣ Πολιτική Ανάλυση http://www.polsci.auth.gr/
21 Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Πολιτικών Επιστημών - ΠΜΣ Πολιτική ιστορία, Πόλεμος και Στρατηγικές Σπουδές http://www.polsci.auth.gr/
22 Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Πολιτικών Επιστημών - ΠΜΣ Πολιτική θεωρία http://www.polsci.auth.gr/
23 Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Πολιτικών Επιστημών Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ ΔΠΜΣ Διακυβέρνηση - Περιφερειακή Ανάπτυξη http://www.polsci.auth.gr/
24 Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ - ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα, Επικοινωνία και Δημοσιογραφία http://media.jour.auth.gr/
25 Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ - ΠΜΣ Δημοσιογραφία http://journalism.jour.auth.gr
26 Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ - ΠΜΣ Επικοινωνία http://communication.jour.auth.gr
27 Φιλοσοφική Φιλολογίας - ΠΜΣ Γλωσσολογίας http://www.lit.auth.gr/MA-linguistics
28 Φιλοσοφική Φιλολογίας - ΠΜΣ Κλασικής Φιλολογίας http://www.lit.auth.gr/MA-classics
29 Φιλοσοφική Φιλολογίας - ΠΜΣ Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές http://www.lit.auth.gr/MA-mgrl
30 Φιλοσοφική Φιλολογίας - ΠΜΣ Βυζαντινή Φιλολογία http://www.lit.auth.gr/MA-byzlit
31 Φιλοσοφική Φιλολογίας - ΠΜΣ Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία http://www.lit.auth.gr/MA-comlit
32 Φιλοσοφική Ιστορίας και Αρχαιολογίας - ΠΜΣ Ιστορική Έρευνα http://www.hist.auth.gr/
33 Φιλοσοφική Ιστορίας και Αρχαιολογίας - ΠΜΣ Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμός http://www.hist.auth.gr/
34 Φιλοσοφική Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΦΠΨ ΕΚΠΑ, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης ΔδΠΜΣ Συστηματική Φιλοσοφία http://www.edlit.auth.gr/MA-syst-phil
35 Φιλοσοφική Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Νομικής ΑΠΘ και Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ ΔΠΜΣ Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές http://www.edlit.auth.gr/MA-phil
36 Φιλοσοφική Ψυχολογίας - ΠΜΣ Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία http://www.psy.auth.gr/el/secretariat-news/5686
37 Φιλοσοφική Ψυχολογίας - ΠΜΣ Σχολική Ψυχολογία http://www.psy.auth.gr/el/secretariat-news/5686
38 Φιλοσοφική Ψυχολογίας - ΠΜΣ Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές http://www.psy.auth.gr/el/secretariat-news/5686
39 Φιλοσοφική Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας - ΠΜΣ Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία Γλωσσολογία/Linguistics: http://gp.enl.auth.gr/el/postgraduate/msc-1
Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας/Foreign Language Learning and Teaching: Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση/ Language, Literature and Digital Media in Education: http://gp.enl.auth.gr/el/postgraduate/msc-6       
40 Φιλοσοφική Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Πολιτικών Επιστημών ΔΠΜΣ Διερμηνεία και Μετάφραση http://gp.enl.auth.gr/el/postgraduate/msc-5
41 Φιλοσοφική Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας - ΠΜΣ Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές http://gp.enl.auth.gr/el/postgraduate/msc-3 
42 Φιλοσοφική Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ ΔΠΜΣ Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία http://dpms-semiotics.frl.auth.gr/
43 Φιλοσοφική Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Οικονομικών Επιστημών όλα ΑΠΘ ΔΠΜΣ Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον http://dpms.frl.auth.gr/
44 Φιλοσοφική Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας - ΠΜΣ Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο http://www.del.auth.gr/el/metaptyxiakes-spoudes/glossa-kai-politismos-st...
45 Φιλοσοφική Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας - ΠΜΣ Ιταλικές Σπουδές και Επιστήμες της Γλώσσας http://ma-studi-italiani-scienze-lingua.itl.auth.gr/
46 Θετικών Επιστημών Φυσικής - ΠΜΣ Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοπλεκτρολογία) elecom.physics.auth.gr
47 Θετικών Επιστημών Φυσικής - ΠΜΣ Φυσική και Τεχνολογία Υλικών http://pms.physics.auth.gr/materials/
48 Θετικών Επιστημών Φυσικής - ΠΜΣ Φυσική του Περιβάλλοντος http://msc-env.physics.auth.gr/
49 Θετικών Επιστημών Φυσικής - ΠΜΣ Υπολογιστική Φυσική http://pms.physics.auth.gr/comphys/
50 Θετικών Επιστημών Φυσικής Χημείας και Ιατρικής ΑΠΘ ΔΠΜΣ Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες http://nn.physics.auth.gr
51 Θετικών Επιστημών Φυσικής - ΠΜΣ Υποατομική Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές http://subatomic.physics.auth.gr/
52 Θετικών Επιστημών Φυσικής - ΠΜΣ Διδακτική της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας http://pms-difet.physics.auth.gr/
53 Θετικών Επιστημών Μαθηματικών - ΠΜΣ ΠΜΣ στα Μαθηματικά http://www.math.auth.gr/el/master/maths
54 Θετικών Επιστημών Χημείας - ΠΜΣ Έλεγχος Ποιότητας - Χημική Ανάλυση -Περιβάλλον http://www.chem.auth.gr/index.php?cid=5307&mn=85
55 Θετικών Επιστημών Χημείας - ΠΜΣ Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία και Εφαρμογές http://www.chem.auth.gr/index.php?cid=5309&mn=85
56 Θετικών Επιστημών Χημείας - ΠΜΣ Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανικές Εφαρμογές http://www.chem.auth.gr/index.php?cid=5311&mn=85
57 Θετικών Επιστημών Χημείας - ΠΜΣ Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση -Χημική Εκπαίδευση http://www.chem.auth.gr/index.php?cid=5312&mn=85
58 Θετικών Επιστημών Χημείας - ΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων http://www.chem.auth.gr/index.php?cid=5308&mn=85
59 Θετικών Επιστημών Χημείας Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης ΔδΠΜΣ Φυσικές και Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς http://www.chem.auth.gr/index.php?cid=5306&mn=85
60 Θετικών Επιστημών Βιολογίας - ΠΜΣ Εφαρμογές στη Βιολογία http://www.bio.auth.gr/
61 Θετικών Επιστημών Βιολογίας - ΠΜΣ Διαχείριση Βιοποικιλότητας και Βιολογικών Πόρων http://www.bio.auth.gr/
62 Θετικών Επιστημών Βιολογίας Γεωλογίας ΑΠΘ, Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ ΔΠΜΣ Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λεκανών Απορροής και Παράκτιων Περιοχών http://www.bio.auth.gr/
63 Θετικών Επιστημών Γεωλογίας Μηχανικών Μεταλλείων -Μεταλλουργών του ΕΜΠ, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ ΔδΠΜΣ Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων http://www.geo.auth.gr/gr_postgrad_hydrocarbon.htm
64 Θετικών Επιστημών Γεωλογίας Βιολογίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Γεωγραφίας της ς Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΔδΠΜΣ Παλαιοντολογία -Γεωβιολογία http://www.geo.auth.gr/gr_postgrad_paleo.htm
65 Θετικών Επιστημών Γεωλογίας - ΠΜΣ Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντικη Γεωλογία http://www.geo.auth.gr/gr_postgrad_geo.htm
66 Θετικών Επιστημών Γεωλογίας - ΠΜΣ Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον http://www.geo.auth.gr/gr_postgrad_meteo.htm
67 Θετικών Επιστημών Πληροφορικής Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα http://dpms-new.csd.auth.gr/
68 Θετικών Επιστημών Πληροφορικής - ΠΜΣ Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού https://ihst.csd.auth.gr/
69 Θετικών Επιστημών Πληροφορικής - ΠΜΣ Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων https://cnss.csd.auth.gr/
70 Θετικών Επιστημών Πληροφορικής - ΠΜΣ Τεχνητή Νοημοσύνη https://ai.csd.auth.gr/
71 Θετικών Επιστημών Πληροφορικής - ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Υπολογιστική Νοημοσύνη https://dmci.csd.auth.gr
72 Θετικών Επιστημών Πληροφορικής - ΠΜΣ Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού https://dws.csd.auth.gr
73 Πολυτεχνική Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - ΠΜΣ Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων http://aste.civil.auth.gr/
74 Πολυτεχνική Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - ΠΜΣ Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη

http://ppva.civil.auth.gr/

75 Πολυτεχνική Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ΔδΠΜΣ Μουσειολογία - Διαχείριση Πολιτισμού/Program in Museology and Cultural Management http://ma-museology.web.auth.gr/dpms-mouseiologia/
76 Πολυτεχνική Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - ΠΜΣ Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός http://architecture.web.auth.gr/postgraduate-studies/environmental-architectural-design/
77 Πολυτεχνική Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Γεωπονίας ΑΠΘ ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου http://land-arch.web.auth.gr/el
78 Πολυτεχνική Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΗΜΜΥ, Χημικών Μηχανικών, Χωροταξίας και Ανάπτυξης όλα ΑΠΘ ΔΠΜΣ Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού http://prosynapo.web.auth.gr
79 Πολυτεχνική Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ιατρικής ΑΠΘ, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΠΘ, Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΑΜΑΚ ΔδΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών http://www.accfin.uom.gr/ddpms/
80 Πολυτεχνική Χημικών Μηχανικών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΗΜΜΥ, Χημείας ΑΠΘ ΔΠΜΣ Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών http://cheng.auth.gr/
81 Πολυτεχνική Χημικών Μηχανικών - ΠΜΣ Χημική και Βιομοριακή Μηχανική http://gradschool.cheng.auth.gr/
82 Πολυτεχνική Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διαχείριση Βιώσιμων Υποδομών και Συστημάτων http://www.topo.auth.gr/el
83 Πολυτεχνική Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - ΠΜΣ Υδατικοί Πόροι http://www.topo.auth.gr/el
84 Πολυτεχνική Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης - ΠΜΣ Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη http://www.plandevel.auth.gr/el/studies/postgraduate
85 Καλών Τεχνών Μουσικών Σπουδών Θεολογίας ΑΠΘ ΔΠΜΣ Η Βυζαντινή μουσική επιστήμη και καλλιτεχνική δημιουργία http://www.mus.auth.gr/cms/?q=node/2983.
86 Καλών Τεχνών Θεάτρου - ΠΜΣ Η θεατρική παράσταση: ιστορία, θεωρία και πρακτική http://www.thea.auth.gr/
87 Παιδαγωγική Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης - ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτικές Πρακτικές και Διαδικασίες Μάθησης http://www.eled.auth.gr/education/new_master1.html
88 Παιδαγωγική Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης - ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Κοινωνία και Παιδαγωγική http://www.eled.auth.gr/education/new_master2.html
89 Παιδαγωγική Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - ΠΜΣ Δια βίου Μάθηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση - Επιστήμες της Αγωγής http://www.nured.auth.gr/dp7nured/?q=el/node/1730
90 Παιδαγωγική Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ, Ιατρικής ΑΠΘ, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΔδΠΜΣ Τεχνολογίες της Μάθησης - Επιστήμες της Αγωγής http://learntech.web.auth.gr/learntech/
91 Επιστημών Υγείας Ιατρικής - ΠΜΣ Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία http://promesi.med.auth.gr/
92 Επιστημών Υγείας Ιατρικής - ΠΜΣ Κλινική και Βιομηχανική Φαρμοκολογία -Κλινική Τοξικολογία http://cip.web.auth.gr
93 Επιστημών Υγείας Ιατρικής - ΠΜΣ Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία) http://www.surgicalanatomy.gr/
94 Επιστημών Υγείας Ιατρικής - ΔΠΜΣ Κριτική Σκέψη και Ήπιες Δεξιότητες http://softskills.med.auth.gr
95 Επιστημών Υγείας Ιατρικής Ιατρικής ΔΠΘ ΔδΠΜΣ Νευροανοσολογία (https://www.med.auth.gr/pms
96 Επιστημών Υγείας Ιατρικής - ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας http://nutrition.web.auth.gr
97 Επιστημών Υγείας Ιατρικής - ΠΜΣ Τεχνικές Εξωσωματικής Κυκλοφορίας -Τεχνολογία Συσκευών Καρδιοχειρουργικής http://kardio.med.auth.gr
98 Επιστημών Υγείας Ιατρικής Ιατρικής ΔΠΘ και Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ των Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΔδΠΜΣ Υγεία και Περιβαλλοντικοί Παράγοντες https://www.med.auth.gr/pms
99 Επιστημών Υγείας Ιατρικής Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ ΔδΠΜΣ Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογικής Ανθρωπολογίας - Υγεία, Νόσος και Φυσική Επιλογή http://hmba.med.auth.gr
100 Επιστημών Υγείας Ιατρικής - ΠΜΣ Εξειδίκευση στη νοσηλευτική των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας https://www.med.auth.gr/pms
101 Επιστημών Υγείας Ιατρικής Οδοντιατρικής ΑΠΘ ΔΠΜΣ Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις - Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση http://bioethics.med.auth.gr
102 Επιστημών Υγείας Ιατρικής - ΠΜΣ Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας http://publichealthpolicy.med.auth.gr
103 Επιστημών Υγείας Ιατρικής - ΠΜΣ Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας http://mrm.med.auth.gr
104 Επιστημών Υγείας Ιατρικής Πληροφορικής ΑΠΘ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ ΔΠΜΣ Ιατρική Πληροφορική http://promesip.med.auth.gr
105 Επιστημών Υγείας Ιατρικής - ΠΜΣ Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας http://phc.med.auth.gr
106 Επιστημών Υγείας Κτηνιατρικής - ΠΜΣ Ιατρική Ζώων Συντροφιάς http://www.vet.auth.gr/
107 Επιστημών Υγείας Οδοντιατρικής - ΠΜΣ Οδοντική και Κρανιοπροσωπική Εμβιομηχανική και Εφαρμοσμένα Βιοϋλικά http://www.dent.auth.gr/?q=node/2551
108 Επιστημών Υγείας Οδοντιατρικής - ΠΜΣ Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες http://www.dent.auth.gr/?q=node/2544
109 Επιστημών Υγείας Οδοντιατρικής - ΠΜΣ Ορθοδοντική http://www.dent.auth.gr/?q=node/2547
110 Επιστημών Υγείας Οδοντιατρικής - ΠΜΣ Περιοδοντολογία http://www.dent.auth.gr/?q=node/2549
111 Επιστημών Υγείας Οδοντιατρικής - ΠΜΣ Ενδοδοντολογία http://www.dent.auth.gr/?q=node/2545
112 Επιστημών Υγείας Οδοντιατρικής - ΠΜΣ Προσθετική   http://www.dent.auth.gr/?q=node/2550
113 Επιστημών Υγείας Οδοντιατρικής - ΠΜΣ Οδοντική Χειρουργική - Αισθητικές Συντηρητικές Αποκαταστάσεις http://www.dent.auth.gr/?q=node/2546
114 Επιστημών Υγείας Οδοντιατρικής - ΠΜΣ Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος http://www.dent.auth.gr/?q=node/2548
115 Επιστημών Υγείας Φαρμακευτικής - ΠΜΣ Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ενώσεων http://www.pharm.auth.gr/el
116 Επιστημών Υγείας Φαρμακευτικής - ΠΜΣ Φαρμακευτική Τεχνολογία http://www.pharm.auth.gr/el
117 Επιστημών Υγείας Φαρμακευτικής - ΠΜΣ Ανάπτυξη φαρμάκων, Διαγνωστική και Θεραπευτική http://www.pharm.auth.gr/el
118 Επιστημών Υγείας Φαρμακευτικής - ΠΜΣ Βιομηχανική Φαρμακευτική http://www.pharm.auth.gr/el
119 Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Γεωπονίας - ΠΜΣ Διαχείριση εδαφικών, υδατικών, ενεργειακών πόρων και αγροτικού περιβάλλοντος http://www.agro.auth.gr/
120 Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Γεωπονίας - ΠΜΣ Αγροτική Οικονομία και Ανάπτυξη http://www.agro.auth.gr/
121 Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Γεωπονίας - ΠΜΣ Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή http://www.agro.auth.gr/
122 Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Γεωπονίας - ΠΜΣ Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική Αλλαγή http://www.agro.auth.gr/
123 Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Γεωπονίας - ΠΜΣ Γενετική Βελτίωση Φυτών και Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού http://www.agro.auth.gr/
124 Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Γεωπονίας - ΠΜΣ Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών http://www.agro.auth.gr/
125 Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Γεωπονίας - ΠΜΣ Σύγχρονη Φυτοπροστασία και Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές http://www.agro.auth.gr/
126 Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Γεωπονίας Agrarian and Technology Institute, RUDN University of Moscow Κοινό Διακρατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιολογική Γεωργία  http://www.agro.auth.gr/
127 Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Δασολογίας
και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικου Περιβάλλοντος ΔΔΠΜΣ Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου mgreen.teiemt.gr
128 Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος - ΠΜΣ Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση https://msc-sustainablemanagement.blogspot.com/
129 Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος - ΠΜΣ Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιοικονομία http://mscnaturalresources.for.auth.gr 
130 Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος - ΠΜΣ Οικολογία, Βιοποικιλότητα, Παραγωγή και Πολυλειτουργικότητα των Δασικών Οικοσυστημάτων http://www.for.auth.gr/
131 ΣΕΦΑΑ ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης - ΠΜΣ Ανθρώπινη Απόδοση http://humanperformance.phed.auth.gr
132 ΣΕΦΑΑ ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης - ΠΜΣ Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή και στην Προσαρμοσμένη - Ειδική Φυσική Αγωγή http://physicaleducation.phed.auth.gr
133 ΣΕΦΑΑ ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης - ΠΜΣ Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού http://sportmanagement.phed.auth.gr
134 ΣΕΦΑΑ ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης Ιατρικής ΑΠΘ ΔΠΜΣ Άθληση και Υγεία http://igrad.phed.auth.gr/ & http://www.master-sport-health.gr
 
135 ΣΕΦΑΑ ΤΕΦΑΑ Σερρών - ΠΜΣ Κινησιολογία http://www.phed-sr.auth.gr/el/postgrad
136 ΣΕΦΑΑ ΤΕΦΑΑ Σερρών - ΠΜΣ Προπόνηση και Πρόληψη Τραυματισμών στο Ποδόσφαιρο http://www.phed-sr.auth.gr/el/postgrad